Hội thảo - Hội nghị > Hội thảo quốc gia Các lý thuyế... > Cơ chế tự vận động của chủ ngh...
 
 
 
 
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/99

Title: Cơ chế tự vận động của chủ nghĩa tự do mới và khủng hoảng tài chính toàn cầu
Authors: ThS. Ngô, Đăng Thành
Keywords: Cơ chế tự vận động của chủ nghĩa tự do mới và khủng hoảng tài chính toàn cầu
Issue Date: 22-Apr-2011
Language: vi
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/99
Appears in Collections:Hội thảo quốc gia Các lý thuyết kinh tế trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu và thực tiễn ở VN

Files in This Item:

File Description SizeFormat
co che tu van dong cua chu nghia tu do moi.pdf952.33 kBAdobe PDFView/Open