Hội thảo - Hội nghị > Hội thảo quốc gia Các lý thuyế... > Vận dụng học thuyết kinh tế Ma...
 
 
 
 
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/98

Title: Vận dụng học thuyết kinh tế Marx-Lenin trong xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
Authors: PGS.TS. Phạm, Văn Dũng
Keywords: Vận dụng học thuyết kinh tế Marx-Lenin trong xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
Issue Date: 22-Apr-2011
Language: vi
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/98
Appears in Collections:Hội thảo quốc gia Các lý thuyết kinh tế trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu và thực tiễn ở VN

Files in This Item:

File Description SizeFormat
van dung hoc thuyet kinhte mac lenin.pdf304.04 kBAdobe PDFView/Open