Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/97

Title: Phát triển tinh thần doanh nghiệp Việt Nam gắn với mục tiêu dân giầu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh
Authors: PGS.TS. Hoàng Văn Hải
Keywords: Phát triển tinh thần doanh nghiệp Việt Nam gắn với mục tiêu dân giầu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, Đại học Kinh tế
Issue Date: 22-Apr-2011
Language: vi
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/97
Appears in Collections:Hội thảo quốc gia Các lý thuyết kinh tế trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu và thực tiễn ở VN

Files in This Item:

File Description SizeFormat
phat trien tinh than doanh nghiep viet nam gan voi muc tieu.pdf273.77 kBAdobe PDFView/Open