Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/96

Title: Lý thuyết phân phối thu nhập và suy nghĩ về Việt Nam
Authors: ThS. Trần Thế Lân
Keywords: Lý thuyết phân phối thu nhập và suy nghĩ về Việt Nam , Đại học Kinh tế
Issue Date: 22-Apr-2011
Language: vi
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/96
Appears in Collections:Hội thảo quốc gia Các lý thuyết kinh tế trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu và thực tiễn ở VN

Files in This Item:

File Description SizeFormat
ly thuyet phan phoi thu nhap va suy nghi ve VN.pdf265.98 kBAdobe PDFView/Open