Hội thảo - Hội nghị > Hội thảo quốc gia Các lý thuyế... > Kinh tế thị trường xã hội: lý ...
 
 
 
 
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/95

Title: Kinh tế thị trường xã hội: lý thuyết và mô hình của một số nước, so sánh với mô hình kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa của Việt Nam
Authors: Hà Văn Hội
Keywords: kinh tế, ĐHKT
Issue Date: 22-Apr-2011
Language: vi
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/95
Appears in Collections:Hội thảo quốc gia Các lý thuyết kinh tế trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu và thực tiễn ở VN

Files in This Item:

File Description SizeFormat
kinh te thi truong xa hoi ly thuyet va mo hinh cua mot so nuoc so sanh.pdf278.97 kBAdobe PDFView/Open