Hội thảo - Hội nghị > Hội thảo quốc gia Các lý thuyế... > Học thuyết Keynes và vấn đề ch...
 
 
 
 
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/92

Title: Học thuyết Keynes và vấn đề chống suy giảm kinh tế ở Việt Nam hiện nay
Authors: Đinh Văn Thông
Keywords: Học thuyết Keynes, chống suy giảm kinh tế, Việt Nam
Issue Date: 22-Apr-2011
Language: vi
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/92
Appears in Collections:Hội thảo quốc gia Các lý thuyết kinh tế trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu và thực tiễn ở VN

Files in This Item:

File Description SizeFormat
hoc thuyet keynes va van den chong suy giam kinh te.pdf192.88 kBAdobe PDFView/Open