Hội thảo - Hội nghị > Hội thảo quốc gia Các lý thuyế... > Lý thuyết lợi thế so sánh và g...
 
 
 
 
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/91

Title: Lý thuyết lợi thế so sánh và gợi ý đối với Việt Nam trong bối cảnh phát triển hiện nay
Authors: PGS.TS. Nguyễn Xuân Thiên
Keywords: Lý thuyết lợi thế so sánh và gợi ý đối với Việt Nam trong bối cảnh phát triển hiện nay
Issue Date: 22-Apr-2011
Language: vi
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/91
Appears in Collections:Hội thảo quốc gia Các lý thuyết kinh tế trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu và thực tiễn ở VN

Files in This Item:

File Description SizeFormat
ly thuyet loi the so sanh va goi y doi voi.pdf351.87 kBAdobe PDFView/Open