Hội thảo - Hội nghị > Hội thảo quốc tế AEC - lần 3 (... > AEC ra đời, Việt Nam sẽ trở th...
 
 
 
 
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/8909

Title: AEC ra đời, Việt Nam sẽ trở thành điểm đầu tư lý tưởng hay thị trường tiêu thụ của khu vực?
Authors: Chu Thị Nhường, Bùi Thị Bảo Ngọc
Keywords: Hướng tới Cộng đồng kinh tế ASEAN - ACE và một số gợi ý chính sách đối với Việt Nam
Issue Date: 2014
Language: Vn
Abstract: Cộng đồng kinh tế ASEAN - AEC chính thức hình thành vào 2015 sẽ đánh dấu một bước ngoặt quan trọng đối với Việt Nam trong hội nhập toàn diện khu vực. AEC sẽ mang đến nhiều cơ hội trong phát triển kinh tế và sự thịnh vượng đồng thời cũng chứa đựng những thách thức không nhỏ khi nền kinh tế của Việt Nam phải đối mặt với sức ép cạnh tranh lớn từ các nước trong khu vực trong bối cảnh tự do hóa thương mại, vốn đầu tư và lao động. ..
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/8909
Appears in Collections:Hội thảo quốc tế AEC - lần 3 (tổ chức tháng 10-2014)

Files in This Item:

File SizeFormat
Chu Thi Nhuong.pdf430.1 kBAdobe PDFView/Open