Hội thảo - Hội nghị > Hội thảo quốc tế AEC - lần 3 (... > Hội nhập Cộng đồng kinh tế ASE...
 
 
 
 
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/8908

Title: Hội nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN – Góc nhìn từ ngành dịch vụ logistics Thái Lan và vận dụng kinh nghiệm phát triển logistics tại Việt Nam
Authors: Phạm Hùng Tiến
Keywords: Hướng tới Cộng đồng kinh tế ASEAN - ACE và một số gợi ý chính sách đối với Việt Nam
Issue Date: 2014
Language: Vn
Abstract: Năm 2016 các nhà lãnh đạo ASEAN nhất trí xây dựng cộng đồng kinh tế ASEAN vào năm 2015 - AEC dựa trên kế hoạch kết nối 12 lĩnh vực ưu tiên mà ASEAN đã có lợi thế cạnh tranh, bao gồm nông nghiệp, gỗ và sản phẩm gỗ, dệt may, điện tử, cao-su, ô-tô, giày dép, du lịch, vận tải hàng không, Logistics v.v.
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/8908
Appears in Collections:Hội thảo quốc tế AEC - lần 3 (tổ chức tháng 10-2014)

Files in This Item:

File SizeFormat
Pham Hung Tien.pdf356.79 kBAdobe PDFView/Open