Hội thảo - Hội nghị > Hội thảo quốc tế AEC - lần 3 (... > Cộng đồng kinh tế ASEAN – AEC ...
 
 
 
 
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/8905

Title: Cộng đồng kinh tế ASEAN – AEC 2015 – Cơ hội mới cho phát triển thương mại điện tử của các nước ASEAN
Authors: Nguyễn Tiến Minh, Hà Văn Hội
Keywords: Hướng tới Cộng đồng kinh tế ASEAN - ACE và một số gợi ý chính sách đối với Việt Nam
Issue Date: 2014
Language: Vn
Abstract: Việc hình thành Cộng đồng kinh tế ASEAN - AEC vào năm 2015 sẽ mang lại cơ hội phát triển cho tất cả cả ngành, lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực thương mại điện tử của tất cả các quốc gia thành viên. Bài viết khái quát thực trạng thương mại điện tử của các nước ASEAN trong những năm gần đây, phân tích những cơ hội mới đối việc phát triển thương mại điện tử khi AEC ra đời, qua đó đưa ra một số khuyến nghị với các quốc gia ASEAN để có thể tận dụng tối đa các cơ hội cho phát triển thương mại điện tử, khi AEC hình thành...
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/8905
Appears in Collections:Hội thảo quốc tế AEC - lần 3 (tổ chức tháng 10-2014)

Files in This Item:

File SizeFormat
Nguyen Tien Minh - Ha Van Hoi.pdf316.82 kBAdobe PDFView/Open