Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/8904

Title: Mô hình của EU và hàm ý chính sách cho cộng đồng ASEAN
Authors: Hoàng Trường Giang
Keywords: Hướng tới Cộng đồng kinh tế ASEAN - ACE và một số gợi ý chính sách đối với Việt Nam
Issue Date: 2014
Language: Vn
Abstract: Sau hơn 60 năm phát triển, Liên minh Châu Âu - EU được thế giới công nhận là một tổ chức liên kết khu vực thành công nhất hiện nay với quá trình từ liên kết kinh tế chuyển sang chính trị-xã hội, diễn ra cả ở qui mô và chất lượng, cả chiều rộng và chiều sâu, từ liên kết kinh tế phát triển thành thể chế siêu quốc gia, vừa duy trì thể chế chính trị của nhà nước siêu quốc gia, vừa giữ vững vai trò độc lập của 28 nước thành viên...
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/8904
Appears in Collections:Hội thảo quốc tế AEC - lần 3 (tổ chức tháng 10-2014)

Files in This Item:

File SizeFormat
Hoang Truong Giang.pdf284 kBAdobe PDFView/Open