Hội thảo - Hội nghị > Hội thảo khoa học Sản xuất hiệ... > Nghiên cứu thực nghiệm về quản...
 
 
 
 
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/7576

Title: Nghiên cứu thực nghiệm về quản trị sản xuất - Dự án sản xuất hiệu suất cao
Authors: Yoshiki Matsui
Keywords: Hội thảo khoa học Sản xuất hiệu suất cao - Mô hình nâng cao năng suất chất lượng cho các nhà sản xuất Việt Nam
Issue Date: 2014
Language: Vn
Abstract: Tham luận cung cấp những thông tin cụ thể về việc khảo sát, đánh giá trong khuôn khổ dự án HPM tại các quốc gia -gồm các vòng thu thập dữ liệu, thống kê kết quả...
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/7576
Appears in Collections:Hội thảo khoa học Sản xuất hiệu suất cao - Mô hình nâng cao năng suất chất lượng cho các nhà sản xuất Việt Nam, 21/3/2014

Files in This Item:

File SizeFormat
Mr Matsui_Vn.pdf435.52 kBAdobe PDFView/Open