Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/7574

Title: Tại sao sản xuất quan trọng?
Authors: James Ang
Keywords: Hội thảo khoa học Sản xuất hiệu suất cao - Mô hình nâng cao năng suất chất lượng cho các nhà sản xuất Việt Nam
Issue Date: 2014
Language: Vn
Abstract: Tham luận cho thấy tầm quan trọng của sản xuất trong mọi nền kinh tế và nguyên nhân ra đời dự án HPM
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/7574
Appears in Collections:Hội thảo khoa học Sản xuất hiệu suất cao - Mô hình nâng cao năng suất chất lượng cho các nhà sản xuất Việt Nam, 21/3/2014

Files in This Item:

File SizeFormat
Mr James_Vn.pdf474.57 kBAdobe PDFView/Open