Hội thảo - Hội nghị > Hội thảo khoa học Sản xuất hiệ... > Tổng quan về Dự án Sản xuất hi...
 
 
 
 
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/7572

Title: Tổng quan về Dự án Sản xuất hiệu suất cao - HPM
Authors: Tomoaki Shimada
Keywords: Hội thảo khoa học Sản xuất hiệu suất cao - Mô hình nâng cao năng suất chất lượng cho các nhà sản xuất Việt Nam
Issue Date: 2014
Language: Vn
Abstract: Tham luận giới thiệu tổng quan về Dự án Sản xuất hiệu suất cao, các quốc gia đã tham gia dự án, về các bảng hỏi thuộc khuôn khổ dự án, lợi ích của các tổ chức, doanh nghiệp khi tham gia dự án…
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/7572
Appears in Collections:Hội thảo khoa học Sản xuất hiệu suất cao - Mô hình nâng cao năng suất chất lượng cho các nhà sản xuất Việt Nam, 21/3/2014

Files in This Item:

File SizeFormat
Mr Shimada_Vn.pdf643.98 kBAdobe PDFView/Open