Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/7571

Title: Bài phát biểu của PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn - Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
Authors: Nguyễn Hồng Sơn
Keywords: Hội thảo khoa học Sản xuất hiệu suất cao - Mô hình nâng cao năng suất chất lượng cho các nhà sản xuất Việt Nam
Issue Date: 2014
Language: Vn
Abstract: Bài phát biểu của PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn - Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/7571
Appears in Collections:Hội thảo khoa học Sản xuất hiệu suất cao - Mô hình nâng cao năng suất chất lượng cho các nhà sản xuất Việt Nam, 21/3/2014

Files in This Item:

File Description SizeFormat
ProfSonSpeech_Final.doc38 kBMicrosoft WordView/Open
ProfSonSpeech_Final.pdf240.49 kBAdobe PDFView/Open