Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/7569

Title: Chương trình hội thảo
Authors: Ban tổ chức hội thảo
Keywords: Hội thảo khoa học Sản xuất hiệu suất cao - Mô hình nâng cao năng suất chất lượng cho các nhà sản xuất Việt Nam
Issue Date: 2014
Language: Vn
Abstract: Hội thảo diễn ra vào sáng ngày 21-3-2014 với 4 tham luận chính
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/7569
Appears in Collections:Hội thảo khoa học Sản xuất hiệu suất cao - Mô hình nâng cao năng suất chất lượng cho các nhà sản xuất Việt Nam, 21/3/2014

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Chuong trinh.doc39.5 kBMicrosoft WordView/Open
Chuong trinh.pdf81.31 kBAdobe PDFView/Open