Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/631

Title: Quan hệ kinh tế giữa các nước phát triển và đang phát triển
Authors: PGS.TS Phạm, Văn Dũng
Keywords: Quan hệ kinh tế giữa các nước phát triển và đang phát triển (QK.04.02)
Issue Date: 21-Apr-2011
Series/Report no.: Mã số;QK.04.02
Language: vi
Abstract: Mã số: QK.04.02 Thời gian thực hiện: 2004 - 2006 Cơ quan chủ trì: Đại học Quốc gia Hà Nội Cơ quan thực hiện: Khoa Kinh tế - ĐHQGHN (nay là Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN) Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Phạm Văn Dũng Kết quả đánh giá của hội đồng nghiệm thu: Tốt
Description: Tóm tắt nội dung và kết quả nghiên cứu: Bằng các phương pháp duy vật lịch sử, duy vật biện chứng, thống kê, so sánh, phân tích, tổng hợp đề tài đã làm rõ: - Làm rõ lịch sử hình thành quan hệ giữa các nước phát triển và các nước đang phát triển. - Phân tích thực trạng quan hệ đó trong giai đoạn hiện nay; những nhân tố ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai nhóm nước và tác động của quan hệ đó tới các nước đang phát triển. - Đưa ra những dự báo về triển vọng của quan hệ đó trong những năm tới và ứng xử của Việt Nam trong bối cảnh mới của thế giới.
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/631
Appears in Collections:Đề tài NC của cán bộ, giảng viên ĐHKT

Files in This Item:

File Description SizeFormat
QK.04.02 (vn).pdf44.36 kBAdobe PDFView/Open