Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/630

Title: Mô hình tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Nhà nước ở Việt Nam
Authors: TS. Trần, Anh Tài
Keywords: Mô hình tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Nhà nước ở Việt Nam (QK.01.04)
Issue Date: 21-Apr-2011
Series/Report no.: Mã số;QK.01.04
Language: vi
Abstract: Mã số:QK.01.04 Thời gian thực hiện: 2001 - 2003 Cơ quan chủ trì: Đại học Quốc gia Hà Nội Cơ quan thực hiện: Khoa Kinh tế - ĐHQGHN (nay là Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN) Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Anh Tài Kết quả đánh giá của hội đồng nghiệm thu: Khá
Description: Tóm tắt nội dung và kết quả nghiên cứu: Bằng các phương pháp điều tra, khảo sát, phân tích, tổng hợp đã cho thấy: - Hệ thống hoá lý thuyết tập đoàn kinh doanh mô hình công ty mẹ, công ty con. - Phân tích thực trạng hoạt động của các Tổng công ty Nhà nước trong những năm gần đây, đặc biệt tác giả đã rút ra những kết quả đạt được cũng như những hạn chế của Tổng công ty và những vấn đề đặt ra. - Đề tài đã đưa ra một số giải pháp có ý nghĩa thiết thực về việc chuyển đổi Tổng công ty sang hoạt động mô hình công ty mẹ, công ty con.
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/630
Appears in Collections:Đề tài NC của cán bộ, giảng viên ĐHKT

Files in This Item:

File Description SizeFormat
QK.01.04 (vn).pdf44.34 kBAdobe PDFView/Open