Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/626

Title: Phát triển kinh tế nông thôn đồng bằng sông Hồng: Thực trạng và giải pháp
Authors: TS. Nguyễn, Thị Bích Đào
Keywords: Phát triển kinh tế nông thôn đồng bằng sông Hồng: Thực trạng và giải pháp (QK.02.01)
Issue Date: 21-Apr-2011
Series/Report no.: Mã số;QK.02.01
Language: vi
Abstract: Mã số: QK.02.01 Thời gian thực hiện: 2002 - 2004 Cơ quan chủ trì: Đại học Quốc gia Hà Nội Cơ quan thực hiện: Khoa Kinh tế - ĐHQGHN (nay là Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN) Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Bích Đào Tham gia thực hiện: ThS. Nguyễn Mạnh Tuân Kết quả đánh giá của hội đồng nghiệm thu: Tốt
Description: Tóm tắt nội dung và dự kiến kết quả nghiên cứu: - Làm rõ được nhận thức về kinh tế nông thôn và kinh nghiệm phát triển kinh tế nông thôn ở một số nước và những bài học áp dụng cho Việt Nam nói chung và đồng bằng sông Hồng nói riêng; - Phân tích đầy đủ và toàn diện về thực trạng và phát triển kinh tế nông thôn vùng đồng bằng sông Hồng trong giai đoạn hiện nay. Đưa ra một số đánh giá chung về hoạt động sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn đồng bằng sông Hồng trên cả phương diện thành công cũng như hạn chế; - Đề tài đưa ra các định hướng và giải pháp phát triển kinh tế nông thôn đồng bằng sông Hồng. Một số giải pháp có ý nghĩa thực tiễn, bổ ích cho các nhà hoạch định chính sách.
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/626
Appears in Collections:Đề tài NC của cán bộ, giảng viên ĐHKT

Files in This Item:

File Description SizeFormat
QK.02.01 (vn).pdf45.18 kBAdobe PDFView/Open