Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/624

Title: Lợi thế cạnh tranh của các công ty Hoa Kỳ ở Việt Nam
Authors: TS. Phùng, Xuân Nhạ
Keywords: Lợi thế cạnh tranh của các công ty Hoa Kỳ ở Việt Nam (QK.01.02)
Issue Date: 21-Apr-2011
Series/Report no.: Mã số;QK.01.02
Language: vi
Abstract: Đề tài: Lợi thế cạnh tranh của các công ty Hoa Kỳ ở Việt Nam Mã số: QK.01.02 Thời gian thực hiện: 2001 - 2003 Cơ quan chủ trì: Đại học Quốc gia Hà Nội Cơ quan thực hiện: Khoa Kinh tế Chủ nhiệm đề tài: TS. Phùng Xuân Nhạ Kết quả đánh giá của hội đồng nghiệm thu: Tốt
Description: Tóm tắt nội dung và kết quả nghiên cứu: Bằng các phương pháp nghiên cứu kinh tế, thống kê, so sánh, chọn mẫu, phân tích, dự báo đề tài đã làm rõ: - Hệ thống hoá cơ sở lý luận và lợi thế cạnh tranh của công ty; - Phân tích làm rõ lợi thế cạnh tranh công ty Hoa Kỳ ở Việt Nam; - Đưa ra một số kết luận có căn cứ về lợi thế cạnh tranh của Hoa Kỳ. Đề tài đã góp phần đào tạo: 1 thạc sĩ, 3 cử nhân, 1 chuyên đề thực tập, 1 báo cáo sinh viên nghiên cứu khoa học.
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/624
Appears in Collections:Đề tài NC của cán bộ, giảng viên ĐHKT

Files in This Item:

File Description SizeFormat
QK.01.02 (vn).pdf43.96 kBAdobe PDFView/Open