Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/621

Title: Cải tổ các Chaebol Hàn Quốc và những bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam
Authors: TS. Vũ, Phương Thảo
Keywords: Cải tổ các Chaebol Hàn Quốc và những bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam (QK.03.01)
Issue Date: 21-Apr-2011
Series/Report no.: Mã số;QK.03.01
Language: vi
Abstract: Mã số: QK.03.01 Thời gian thực hiện: 2003 - 2005 Cơ quan chủ trì: Đại học Quốc gia Hà Nội Cơ quan thực hiện: Khoa Kinh tế - ĐHQGHN (nay là Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN) Chủ nhiệm đề tài: TS. Vũ Phương Thảo Kết quả đánh giá của hội đồng nghiệm thu: Tốt
Description: Tóm tắt nội dung và kết quả nghiên cứu: Bằng các phương pháp thống kê, phân tích, tổng hợp đề tài đã làm rõ: - Phân tích những đặc trưng cơ bản của Chaebol Hàn Quốc thời kỳ khủng hoảng dưới ba góc độ: Sở hữu, quản lý và hoạt động kinh doanh; - Phân tích có hệ thống thực trạng cải tổ các Chaebol từ sau khủng hoảng tài chính theo 5 nguyên tắc cải tổ (dưới thời Tổng thống Kim Dae Jung); - Những bài học từ thực tiễn cải tổ các Chaebol Hàn Quốc và khả năng vận dụng chúng trong việc quản lý ở Việt Nam.
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/621
Appears in Collections:Đề tài NC của cán bộ, giảng viên ĐHKT

Files in This Item:

File Description SizeFormat
QK.03.01 (vn).pdf45.4 kBAdobe PDFView/Open