Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/619

Title: Di dân từ các tỉnh ngoại vi vào Hà Nội những năm gần đây: Tình hình và giải pháp
Authors: TS. Tạ, Đức Khánh
Keywords: Di dân từ các tỉnh ngoại vi vào Hà Nội những năm gần đây: Tình hình và giải pháp (QK.01.03)
Issue Date: 21-Apr-2011
Series/Report no.: Mã số;QK.01.03
Language: vi
Abstract: Mã số: QK.01.03 Thời gian thực hiện: 2001 - 2003 Cơ quan chủ trì: Đại học Quốc gia Hà Nội Cơ quan thực hiện: Khoa Kinh tế Chủ nhiệm đề tài: TS. Tạ Đức Khánh
Description: Tham gia thực hiện: ThS. Bùi Thị Thiêm, ThS. Lê Thị Hoàng Thu, ThS. Nguyễn Hữu Sở Kết quả đánh giá của hội đồng nghiệm thu: Khá Tóm tắt nội dung và kết quả nghiên cứu: Bằng các phương pháp điều tra, khảo sát, phân tích, tổng hợp đã cho thấy: - Làm rõ cơ sở lý luận của các quá trình di dân từ các tỉnh ngoại vi vào Hà Nội; - Phân tích khá toàn diện thực trạng của di dân Hà Nội và những tác động của di dân tới kinh tế Hà Nội; - Trình bày một số khía cạnh về nhận thức pháp lý xung quanh vấn đề quản lý quá trình di dân và di chuyển lao động vào Hà Nội; - Đề tài đưa ra một số kiến nghị có căn cứ về các chính sách của Nhà nước và chính quyền Hà Nội trong việc giải quyết vấn đề di dân vào Hà Nội.
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/619
Appears in Collections:Đề tài NC của cán bộ, giảng viên ĐHKT

Files in This Item:

File Description SizeFormat
QK.01.03 (vn).pdf44.63 kBAdobe PDFView/Open