Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/614

Title: Xây dựng và phát triển thương hiệu chè Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế
Authors: ThS. Nguyễn, Thu Hà
Keywords: Xây dựng và phát triển thương hiệu chè Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế (KT.08.07)
Issue Date: 21-Apr-2011
Series/Report no.: Mã số;KT.08.07
Language: vi
Abstract: Mã số: KT.08.07 Người thực hiện: ThS. Nguyễn Thu Hà Thời gian thực hiện: Cơ quan chủ trì đề tài: Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN Kết quả nghiệm thu:
Description: Mục tiêu và nội dung nghiên cứu: - Hệ thống hóa các lý luận về thương hiệu - Đánh giá thực trạng việc xây dựng & phát triển thương hiệu chè Việt Nam hiện nay - Đưa ra các khuyến nghị cho doanh nghiệp Việt Nam để tạo lập và phát triển thương hiệu chè, nâng cao năng lực cạnh tranh trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Kết quả đào tạo: - Tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy môn Marketing, cụ thể là môn Chiến lược và Quản trị thương hiệu - Hướng dẫn sinh viên thực tập tổng hợp, liên quan đến vấn đề nghiên cứu của đề tài. Kết quả ứng dụng: - Tài liệu tham khảo hữu ích cho các doanh nghiệp kinh doanh chè Việt Nam trong việc xây dưng, phát triển thương hiệu cũng như tìm kiếm một số đối tác ở nước ngoài để xuất khẩu chè trực tiếp, tránh qua các trung gian.
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/614
Appears in Collections:Đề tài NC của cán bộ, giảng viên ĐHKT

Files in This Item:

File Description SizeFormat
KT.08.07 (vn).pdf45.34 kBAdobe PDFView/Open