Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/607

Title: Nâng cao tính thực tiễn trong đào tạo tại Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế
Authors: ThS. Ngô, Thị Thu Hà
Keywords: Nâng cao tính thực tiễn trong đào tạo tại Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế (KT.08.10)
Issue Date: 21-Apr-2011
Series/Report no.: Mã số;KT.08.10
Language: vi
Abstract: Mã số: KT.08.10 Thời gian thực hiện: 2008 - 2009 Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN Chủ nhiệm đề tài: ThS. Ngô Thị Thu Hà Kết quả nghiệm thu: Khá
Description: Tóm tắt nội dung và kết quả nghiên cứu: Qua việc nghiên cứu thực trạng công tác đào tạo tại Khoa Tài chính - Ngân hàng ở khía cạnh mức độ đáp ứng nhu cầu của các nhà tuyển dụng đã đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao tính thực tiễn trong đào tạo: - Các giải pháp nhằm nâng cao tính thực tiễn trong đào tạo tại Khoa Tài chính - Ngân hàng: + Thực hiện hiệu quả khung chương trình đào tạo mới: Trong đề cương môn học nên có ba phần cơ bản: Lý thuyết, bài tập và phương pháp bài tập tình huống (case study) trong đó nên chú trọng phương pháp bài tập tình huống (cần đưa nhiều tình huống thực tiễn vào bài giảng). + Nâng cao chất lượng đi thực tập của sinh viên: Khoa nên có định hướng cho sinh viên những lĩnh vực cơ bản của ngành để sinh viên đi thực tập theo đúng lĩnh vực mình đăng ký. Nên chia tách sinh viên thành những nhóm nhỏ khi đi thực tập và thời gian thực tập nên để linh hoạt. + Gắn nghiên cứu khoa học với thực tiễn: Các đề tài nghiên cứu khoa học nên gắn với các vấn đề của doanh nghiệp. + Xây dựng mô hình kết hợp chặt chẽ Nhà trường - Doanh nghiệp: Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa Khoa và các doanh nghiệp trên mọi lĩnh vực: Giảng dạy, nghiên cứu khoa học, hội thảo, thực tập của sinh viên…
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/607
Appears in Collections:Đề tài NC của cán bộ, giảng viên ĐHKT

Files in This Item:

File Description SizeFormat
KT.08.10 (vn).pdf57.94 kBAdobe PDFView/Open