Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/602

Title: Tăng cường và nâng cao chất lượng các hoạt động Marketing cho các trường đại học trong bối cảnh thực hiện cam kết với WTO. Trường hợp Trường ĐHKT - ĐHQGHN
Authors: ThS. Nguyễn, Hải Minh
Keywords: Tăng cường và nâng cao chất lượng các hoạt động Marketing cho các trường đại học trong bối cảnh thực hiện cam kết với WTO. Trường hợp Trường ĐHKT - ĐHQGHN (KT.08.12)
Issue Date: 21-Apr-2011
Series/Report no.: Mã số;KT.08.12
Language: vi
Abstract: Mã số: KT.08.12 Thời gian thực hiện: 2008 - 2009 Cơ quan chủ trì đề tài: Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Hải Minh Kết quả nghiệm thu:
Description: Nội dung nghiên cứu: • Các hoạt động Marketing phổ biến cho các trường đại học • Tình hình thực hiện hoạt động Marketing của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN những năm gần đây Mục tiêu nghiên cứu: • Một số đề xuất nhằm tăng cường và nâng cao chất lượng hoạt động Marketing cho Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN. Kết quả nghiên cứu: - Chỉ ra được tầm quan trọng của các hoạt động Marketing đối với các trường đại học - Đưa ra được một số khuyến nghị nhắm tăng cường và nâng cao chất lượng các hoạt động Marketing đối với Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN nói riêng và với các trường đại học tại Việt Nam nói chung. Đề tài chỉ ra tình hình thực hiện hoạt động Marketing của Trường Đại học Kinh tế những năm gần đây và đưa ra đươc một số đề xuất nhằm tăng cường và nâng cao chất lượng hoạt động Marketing cho Trường Đại học Kinh tế trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/602
Appears in Collections:Đề tài NC của cán bộ, giảng viên ĐHKT

Files in This Item:

File Description SizeFormat
KT.08.12 (vn).pdf58.89 kBAdobe PDFView/Open