Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/595

Title: Khu vực kinh tế phi chính thức: Thực trạng và những vấn đề đặt ra với công tác quản lý
Authors: TS. Phạm, Văn Dũng
Keywords: Khu vực kinh tế phi chính thức: Thực trạng và những vấn đề đặt ra với công tác quản lý (QG.01.11)
Issue Date: 21-Apr-2011
Series/Report no.: Mã số;QG.01.11
Language: vi
Abstract: Mã số: QG.01.11 Thời gian thực hiện: 2001 - 2003 Cơ quan chủ trì: Đại học Quốc gia Hà Nội Cơ quan thực hiện: Khoa Kinh tế Chủ nhiệm đề tài: TS. Phạm Văn Dũng
Description: Tham gia thực hiện: TS. Lê Danh Tốn, TS. Phan Huy Đường, ThS. Vũ Thị Dậu, ThS. Mai Thị Thanh Xuân, ThS. Lê Thị Huê, TS. Nguyễn Quý Thanh, CN. Trần Quang Tuyến, CN Tạ Đức Thanh Kết quả đánh giá của hội đồng nghiệm thu: Tốt Tóm tắt nội dung và kết quả nghiên cứu: Bằng các phương pháp thống kê, so sánh, phân tích, tổng hợp đề tài đã làm rõ: - Đư¬a ra quan điểm về khu vực kinh tế phi chính thức - Làm rõ vai trò, vị trí của khu vực kinh tế phi chính thức với phát triển kinh tế - xã hội ở nư¬ớc ta trong những năm qua - Ьưa ra các giải pháp nhằm phát huy mặt tích cực, hạn chế các tác động tiêu cực khu vực kinh tế này. Các bài công bố: 1. Làng nghề Hà Nội trong cơ chế thị trường. 2. Làng nghề Hà Nội với giải quyết việc làm. 3. Một số vấn đề về di dân mùa vụ nông thôn - đô thị hiện nay ở nước ta.
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/595
Appears in Collections:Đề tài NC của cán bộ, giảng viên ĐHKT

Files in This Item:

File Description SizeFormat
QG.01.11 (vn).pdf58.77 kBAdobe PDFView/Open