Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/593

Title: Chính sách tiền tệ hướng tới mục tiêu lạm phát - Cơ sở lý thuyết và kinh nghiệm của một số quốc gia
Authors: ThS. Lê, Thị Phương Thảo
Keywords: Chính sách tiền tệ hướng tới mục tiêu lạm phát - Cơ sở lý thuyết và kinh nghiệm của một số quốc gia
KT.06.03
Issue Date: 21-Apr-2011
Series/Report no.: Mã số;KT.06.03
Language: vi
Abstract: Mã số: KT.06.03 Thời gian thực hiện: 2006-2008 Cơ quan chủ trì: Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN Cơ quan thực hiện: Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Thị Phương Thảo Kết quả nghiệm thu: Tốt
Description: Tóm tắt nội dung và kết quả nghiên cứu: - Kết quả về khoa học: Đề tài đã tổng kết cơ sở lý thuyết dẫn đến sự ra đời của chính sách mục tiêu lạm phát, bao gồm 4 nội dung chính: (i) vai trò của chính sách tiền tệ; (ii) quy tắc hay sự tùy nghi; (iii) độ trễ của chính sách tiền tệ và (iv) tác hại của lạm phát. Trên cơ sở lý thuyết đó, đề tài điểm lại những chiến lược chính sách tiền tệ khác nhau mà một ngân hàng trung ương có thể lựa chọn đồng thời phân tích những ưu, nhược điểm khác nhau của mỗi chiến lược. Qua đó, chúng ta có thể phần nào giải thích được tại sao chính sách mục tiêu lạm phát đang ngày càng được nhiều nước áp dụng. Đề tài cũng tóm tắt một số vấn đề về thiết kết chính sách mục tiêu lạm phát. Trước xu hướng ngày càng nhiều nước đang nổi và đang phát triển cân nhắc việc áp dụng chính sách mục tiêu lạm phát, đề tài góp phần trả lời câu hỏi quan trọng về những điều kiện tiên quyết của việc áp dụng chính sách. Đề tài cũng nghiên cứu kinh nghiệm thực thi chính sách mục tiêu lạm phát tại một số nước phát triển (New Zealand, Canada, Anh), một số nước đang nổi và đang chuyển đổi (Chi Lê, Thái Lan, Cộng hòa Séc). Qua đó, Đề tài rút ra các bài học kinh nghiệm quý giá cho các nước đã và đang có dự định áp dụng chính sách. Để cung cấp thêm bằng chứng về tác dụng của chính sách mục tiêu lạm phát, đề tài tổng kết một số kết quả nghiên cứu thực nghiệm về tác động của chính sách. Cuối cùng, đề tài đề xuất một số gợi ý để cải cách khuôn khổ chính sách tiền tệ ở Việt Nam.
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/593
Appears in Collections:Đề tài NC của cán bộ, giảng viên ĐHKT

Files in This Item:

File Description SizeFormat
KT.06.03 (vn).pdf75.05 kBAdobe PDFView/Open