Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/592

Title: Môi trường tự nhiên với tăng trưởng kinh tế ở nước ta
Authors: ThS. Nguyễn, Hữu Sở
Keywords: Môi trường tự nhiên với tăng trưởng kinh tế ở nước ta
KT.06.04
Issue Date: 21-Apr-2011
Series/Report no.: Mã số;KT.06.04
Language: vi
Abstract: Mã số: KT.06.04 Thời gian thực hiện: Từ tháng 4/2006 đến 4/2007 Đơn vị chủ trì: Khoa Kinh tế - ĐHQG Hà Nội Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Hữu Sở Tham gia thực hiện đề tài: + TS. Nguyễn Trần Quế - Viện Kinh tế thế giới. + ThS. Vũ Thuý Anh - Khoa Sau đại học, ĐHQGHN Kết quả nghiệm thu: Đạt yêu cầu
Description: Tóm tắt mục tiêu, nội dung và kết quả nghiên cứu: Môi trường hay môi trường tự nhiên có mối liên hệ rất chặt chẽ với quá trình phát triển kinh tế của mỗi quốc gia. Đảm bảo môi trường tốt cho sự tồn tại và phát triển của các dân tộc nói chung trên thế giới, đặc biệt là đối với các dân tộc có mức sống thấp và điều kiện khoa học kỹ thuật chưa phát triển cao là một vấn đề có tính cấp bách và sự thách thức rất lớn. Mặt khác, trong chiến lược phát triển bền vững của mỗi quốc gia hiện nay, vấn đề bảo vệ môi trường lại càng cần được quan tâm và chú ý thực hiện với sự nỗ lực cao nhất do nội dung của phát triển bền vững quy định. Một trong những nội dung quan trọng của phát triển bền vững là vấn đề bảo vệ môi trường. Trong đó có môi trường sinh thái. Quá trình hoạt động kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia hiện nay có một nghịch lý đang diễn ra là: Sự khát khao phát triển kinh tế với tốc độ nhanh với bất cứ giá nào, lại thường xuyên dẫn tới việc tài nguyên thiên nhiên bị khai thác và huỷ hoại đến cạn kiệt, môi trường suy thoái. Sự phát triển với tốc độ cao của lực lượng sản xuất và cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật hiện nay góp phần làm cho môi trường càng nhanh chóng bị ô nhiễm nặng nề do các chất thải ngày càng đa dạng và phong phú hơn, quy mô càng ngày càng lớn hơn: chất thải rắn, chất thải khí, chất thải lỏng đang hàng ngày hàng giờ tạo ra sự ô nhiễm về không khí, đất đai hay nguồn nước, kể cả nguồn nước ngầm. Đồng thời, sự phát triển quá nhanh về kinh tế như sự hình thành các khu kinh tế hay đặc khu, khu chế xuất hay đô thị hoá vùng nông thôn, sự bùng nổ của các làng nghề truyền thống ở các địa phương trong nền kinh tế thị trường đã tạo ra sự suy thoái một cách nghiêm trọng của môi trường. Tất cả những nguyên nhân đó được nhân lên với tốc độ nhanh hơn nhiều bởi sự kém hiểu biết do thiếu kiến thức, sự chủ quan và sự vô trách nhiệm với bản thân và cộng đồng đã tạo ra một thực tại môi trường bị xuống cấp và bị huỷ hoại nghiêm trọng. Mặt khác, việc chạy theo lợi nhuận cao, giải quyết không tốt vấn đề lợi ích giữa cá nhân, gia đình và xã hội đã dẫn đến thực trạng tình hình môi trường như trên đã nêu ra. Xuất phát từ thực tế đó, phải có những động thái tích cực để có thể cải tạo tình hình và làm cho môi trường trở nên tốt hơn. Trước hết phải có sự thống nhất quan điểm là: hướng tới mục tiêu phát triển bền vững như trong văn kiện đại hội Đảng lần thứ X của Đảng Cộng sản Việt Nam đã chỉ rõ: “… thực hiện tốt việc bảo vệ môi trường, phát triển xã hội”. Để thực hiện được cần phải có những biện pháp để tiến hành như sau: • Thứ nhất, tạo ra sự phát triển kinh tế một cách liên tục, ổn định và lâu dài, góp phần tạo điều kiện để nâng cao năng lực cải tạo và phát triển môi trường một cách vững chắc. • Thứ hai, về công nghệ, cần có sự lựa chọn trong việc sử dụng các ;loại hình công nghệ thích hợp và tiên tiến vào bậc nhất hiện nay, tránh để cho nước ta biến thành bãi rác thải công nghiệp của các nước có nền kinh tế phát triển. Nhanh chóng đưa nước ta trở thành nước có sự phát triển hàng đầu về một số mặt của khoa học, công nghệ. • Thứ ba, giải pháp về giáo dục, tuyên truyền trong dân chúng, khơi dậy ý thức và trách nhiệm của cá nhân, nhóm nhỏ đối với tập thrể lớn đối với xã hội. Kết hợp nhiều loại hình và hình thức phong phú, nâng cao hiệu quả của việc xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa. Đồng thời nhà nước cần chủ động tham gia các hoạt động vì môi trường trong quan hệ với các nước trong khu vực cũng như trên thế giới. Có được như vậy vấn đề môi trường sẽ được không ngừng cải thiện và tạo ra khả năng phát triển bền vững trong thời gian dài trong tương lai.
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/592
Appears in Collections:Đề tài NC của cán bộ, giảng viên ĐHKT

Files in This Item:

File Description SizeFormat
KT.06.04 (vn).pdf59.76 kBAdobe PDFView/Open