Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/583

Title: Nghiên cứu mối quan hệ giữa văn hóa doanh nghiệp và chiến lược doanh nghiệp trong giai đoạn chuyển đổi kinh tế ở Việt Nam
Authors: ThS. Nguyễn, Anh Tuấn
ThS. Nguyễn, Phương Mai
Keywords: Nghiên cứu mối quan hệ giữa văn hóa doanh nghiệp và chiến lược doanh nghiệp trong giai đoạn chuyển đổi kinh tế ở Việt Nam (KT.08.13)
Issue Date: 21-Apr-2011
Series/Report no.: Mã số;KT.08.13
Language: vi
Abstract: Mã số: KT.08.13 Thời gian thực hiện: 2008 - 2009 Cơ quan chủ trì đề tài: Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Anh Tuấn và ThS. Nguyễn Phương Mai
Description: Kết quả nghiệm thu: Mục tiêu và nội dung nghiên cứu: • Phân tích sự tác động qua lại giữa môi trường văn hoá của doanh nghiệp đối với việc lựa chọn và thực thi chiến lược của các doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn nền kinh tế có nhiều thay đổi lớn • Đưa ra các khuyến nghị cho doanh nghiệp Việt Nam để xây dựng văn hóa doanh nghiệp theo định hướng chiến lược và thích ứng với môi trường đang thay đổi Kết quả nghiên cứu đề tài: • Chỉ ra được sự tác động của các đặc điểm kinh tế, xã hội trong giai đoạn chuyển đổi tới vấn đề nhận thức và cách thức xây dựng văn hóa doanh nghiệp cũng như chiến lược của doanh nghiệp. • Chỉ ra được thực trạng nhận thức về văn hóa doanh nghiệp tương thích với chiến lược của các doanh nghiệp Việt Nam • Chỉ ra được một số khuyến nghị về xây dựng văn hóa doanh nghiệp tương thích với chiến lược của doanh nghiệp. Kết quả đào tạo của đề tài: • Tài liệu tham khảo cho môn Quản trị chiến lược và Văn hóa doanh nghiệp.
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/583
Appears in Collections:Đề tài NC của cán bộ, giảng viên ĐHKT

Files in This Item:

File Description SizeFormat
KT.08.13 (vn).pdf46.4 kBAdobe PDFView/Open