Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/570

Title: Nghiên cứu các tiêu thức lựa chọn thị trường mục tiêu cho mặt hàng gạo của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Châu Phi
Authors: ThS. Nguyễn, Thu Hà
Keywords: Nghiên cứu các tiêu thức lựa chọn thị trường mục tiêu cho mặt hàng gạo của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Châu Phi (KT.09.16)
Issue Date: 21-Apr-2011
Series/Report no.: Mã số;KT.09.16
Language: vi
Abstract: Mã số: KT.09.16 Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thu Hà Đơn vị quản lý: Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN Thời gian thực hiện: 9/2009 - 6/2010
Description: Mục tiêu: - Hệ thống hóa các lý luận về thị trường, phân đoạn thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu. - Lựa chọn thị trường mục tiêu cho mặt hàng gạo của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Châu Phi. - Gợi ý một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu gạo của Việt Nam sang thị trường mục tiêu ở Châu Phi. Nội dung chính: - Nghiên cứu các tiêu thức lựa chọn thị trường mục tiêu cho mặt hàng gạo của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Châu Phi. - Đề ra các giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu gạo của Việt Nam sang thị trường mục tiêu ở Châu Phi.
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/570
Appears in Collections:Đề tài NC của cán bộ, giảng viên ĐHKT

Files in This Item:

File Description SizeFormat
KT.09.16 (vn).pdf43.75 kBAdobe PDFView/Open