Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/568

Title: Tái cơ cấu tổ chức Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương theo định hướng chiến lược
Authors: ThS. Nguyễn, Anh Tuấn
Keywords: Tái cơ cấu tổ chức Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương theo định hướng chiến lược (KT.09.16)
Issue Date: 21-Apr-2011
Series/Report no.: Mã số;KT.09.16
Language: vi
Abstract: Mã số: KT.09.16 Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Anh Tuấn Đơn vị quản lý: Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN Thời gian thực hiện: 9/2009 - 6/2010
Description: Mục tiêu và nội dung nghiên cứu: Đề tài này nhằm mục đích chỉ rõ mối quan hệ giữa công tác thực thi chiến lược mà cụ thể là tái cơ cấu tổ chức với định hướng chiến lược thông qua tình huống thực tiễn của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. Kết quả nghiên cứu: Đề tài được sử dụng như một tình huống nghiên cứu điển hình phục vụ trong giảng dạy môn quản trị chiến lược.
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/568
Appears in Collections:Đề tài NC của cán bộ, giảng viên ĐHKT

Files in This Item:

File Description SizeFormat
KT.09.16 (vn).pdf43.75 kBAdobe PDFView/Open