Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/566

Title: Bài học kinh nghiệm từ thị trường cho vay thế chấp bất động sản ở Mỹ
Authors: ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy
Issue Date: 2011
Series/Report no.: Mã số: KT.09.10
Language: vi
Abstract: Mục tiêu và nội dung nghiên cứu: Đề tài hệ thống hoá những nguyên nhân của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu hiện nay, với tiêu điểm là các vấn đề liên quan tới cho vay thế chấp bất động sản, từ đó rút ra một số bài học kinh nghiệm cho các ngân hàng thương mại Việt Nam trong quá trình thực hiện cho vay bất động sản.
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/566
Appears in Collections:Đề tài NC của cán bộ, giảng viên ĐHKT

Files in This Item:

File Description SizeFormat
KT.09.10 (vn).pdf42.56 kBAdobe PDFView/Open