Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/555

Title: Gia nhập WTO và điều chỉnh chính sách trong ngành nông nghiệp Việt Nam
Authors: TS. Nguyễn Tiến Dũng, Tiến Dũng
Keywords: Gia nhập WTO và điều chỉnh chính sách trong ngành nông nghiệp Việt Nam (KT.09.03)
Issue Date: 21-Apr-2011
Series/Report no.: Mã số;KT.09.03
Language: vi
Abstract: Mã số: KT.09.03 Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Tiến Dũng Đơn vị quản lý: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà nội Thời gian thực hiện: 2009 - 2010
Description: Tóm tắt nội dung: Đề tài nghiên cứu về việc điều chỉnh chính sách nông nghiệp của Việt Nam trong quá trình gia nhập WTO, cũng như nêu ra một số định hướng và giải pháp hoàn thiện chính sách nông nghiệp của Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng trong những năm tới. Đề tài được kết cấu thành 3 chương. Chương 1 phân tích một cách khái quát các quy định của Hiệp định nông nghiệp của WTO về thuế quan và trợ cấp. Chương 2 phân tích quá trình điều chỉnh chính sách nông nghiệp của Việt Nam. Chương 3 đề xuất một số phương phướng và giải pháp hoàn thiện chính sách nông nghiệp của Việt Nam trong những năm tới. Kết quả nghiên cứu: • Phân tích một cách chi tiết các quy định của WTO về thuế quan và trợ cấp trong ngành nông nghiệp cũng như một số vấn đề thương lượng đang đặt ra trong vòng đàm phán Doha. • Phân tích quá trình điều chỉnh chính sách nông nghiệp của Việt Nam (chính sách thuế quan và trợ cấp) trong quá trình gia nhập WTO. • Trên cơ sở phân tích thực trạng, các yêu cầu và mục tiêu phát triển chính sách nông nghiệp của Việt Nam, đề tài đã đưa ra một số phương hướng và một số khuyến nghị để hoàn thiện chính sách nông nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng trong những năm tới đây.
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/555
Appears in Collections:Đề tài NC của cán bộ, giảng viên ĐHKT

Files in This Item:

File Description SizeFormat
KT.09.03 (vn).pdf46.34 kBAdobe PDFView/Open