Trao đổi - thảo luận > Phân tích cơ cấu chi tiêu chín...
 
 
 
 
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/55

Title: Phân tích cơ cấu chi tiêu chính phủ và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam
Authors: TS. Phạm Thế Anh
Keywords: kinh tế, chi tiêu, Đại học Kinh tế, VEPR
Issue Date:  4
Language: vi
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/55
Appears in Collections:Trao đổi - thảo luận

Files in This Item:

File Description SizeFormat
NC-03.pdf338.68 kBAdobe PDFView/Open