Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/545

Title: Bản chất kinh tế của các hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam
Authors: PGS.TS Phùng Xuân Nhạ
Keywords: Bản chất kinh tế của các hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam (QG.04.31)
Issue Date: 2011
Series/Report no.: Mã số: QG.04.31
Language: vi
Abstract: Mã số: QG.04.31 Thời gian thực hiện: 2004 - 2006 Cơ quan chủ trì: Đại học Quốc gia Hà Nội Cơ quan thực hiện: Khoa Kinh tế Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Phùng Xuân Nhạ Tham gia thực hiện: PGS.TS Nguyễn Thường Lạng, TS. Ngô Công Thành, TS. Nguyễn Kim Anh, CN. Phạm Thu Hương, CN. Cao Vũ Hoàng Châu, CN. Nguyễn Tuấn Anh Kết quả đánh giá của hội đồng nghiệm thu: Tốt
Description: Tóm tắt nội dung và kết quả nghiên cứu: Đề tài đã làm rõ: - Đưa ra cơ sở lý luận và thực tiễn các hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam; - Các hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài theo luật đầu tư nước ngoài ở Việt Nam; - Thực trạng các hình thức đầu tư nước ngoài ở Việt Nam; - Các đề xuất, khuyến nghị chính sách. Đề tài đã góp phần đào tạo: 1 thạc sĩ, 2 cử nhân.
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/545
Appears in Collections:Đề tài NC của cán bộ, giảng viên ĐHKT

Files in This Item:

File Description SizeFormat
QG.04.31 (vn).pdf45.48 kBAdobe PDFView/Open