Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/542

Title: Các mô hình hoạch định chiến lược và bài học kinh nghiệm cho các ngân hàng thương mại Việt Nam
Authors: ThS. Nguyễn, Phương Mai
Keywords: Các mô hình hoạch định chiến lược và bài học kinh nghiệm cho các ngân hàng thương mại Việt Nam (KT.09.17)
Issue Date: 21-Apr-2011
Series/Report no.: Mã số;KT.09.17
Language: vi
Abstract: Mã số: KT.09.17 Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Phương Mai Đơn vị quản lý: Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN Thời gian thực hiện: 9/2009 - 6/2010
Description: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: Đề tài này nhằm mục đích tìm hiểu, và so sánh các mô hình hoạch định phổ biến đã được vận dụng trên thế giới, phân tích và rút ra bài học gợi ý cho các ngân hàng thương mại Việt Nam trong công tác hoạch định chiến lược. Kết quả nghiên cứu: Đề tài được kết cấu thành 3 chương. • Chương 1 tổng hợp các vấn đề lý luận về hoạch định chiến lược, giới thiệu và phân tích các mô hình hoạch định chiến lược phổ biến trên thế giới và bước đầu chỉ ra những ưu và nhược điểm của các mô hình đó. • Chương 2 giới thiệu sơ lược hệ thống ngân hàng thương mại của Việt Nam, tổng hợp và phân tích thực trạng công tác hoạch định chiến lược tại một số ngân hàng điển hình, rút ra những mặt tích cực và những tồn tại của công tác hoạch định chiến lược trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam nói chung. • Chương 3 đưa ra một số kiến nghị đối với các cơ quan quản lý nhà nước và các ngân hàng thương mại nhằm giúp các ngân hàng hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược để tạo lập và duy trì lợi thế cạnh tranh bền vững. Đóng góp của đề tài: - Đánh giá được những ưu điểm và nhược điểm của các mô hình hoạch định chiến lược phổ biến trên thế giới. - Chỉ ra được những kết quả và tồn tại trong công tác hoạch định chiến lược tại các NHTM Việt Nam. - Đưa ra được một số đề xuất nhằm giúp các NHTM Việt Nam hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược. Kết quả của đề tài: - Về khoa học: 1 báo cáo khoa học, 1 bài báo đăng tạp chí chuyên ngành - Về đào tạo: tài liệu tham khảo cho môn học Quản trị chiến lược - Về ứng dụng thực tiễn: những phân tích về ưu điểm và nhược điểm của các mô hình hoạch định chiến lược phổ biến được trình bày trong khuôn khổ của đề tài có thể được các NHTM sử dụng để tham khảo trong giai đoạn hoạch định chiến lược cạnh tranh dài hạn.
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/542
Appears in Collections:Đề tài NC của cán bộ, giảng viên ĐHKT

Files in This Item:

File Description SizeFormat
KT.09.17 (vn).pdf56.8 kBAdobe PDFView/Open