Trao đổi - thảo luận > Chi tiêu chính phủ và tăng trư...
 
 
 
 
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/54

Title: Chi tiêu chính phủ và tăng trưởng kinh tế: Khảo sát lý luận tổng quan
Authors: TS. Phạm Thế Anh
Keywords: kinh tế, Đại học Kinh tế, CEPR
Issue Date:  4
Language: vi
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/54
Appears in Collections:Trao đổi - thảo luận

Files in This Item:

File Description SizeFormat
NC-02.pdf426.52 kBAdobe PDFView/Open