Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/539

Title: Việc từ bỏ thương hiệu và sản phẩm: Nguyên nhân, chiến lược và qui trình thực hiện
Authors: Vũ, Anh Dũng
Terry, Hanby
Nguyễn, Thị Thanh Mai
Nguyễn, Bảo Ngọc
Keywords: từ bỏ thương hiệu và sản phẩm
Nguyên nhân, chiến lược và qui trình thực hiện
Issue Date: 22-Apr-2011
Language: vi
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/539
Appears in Collections:Đề tài NC của cán bộ, giảng viên ĐHKT

Files in This Item:

File Description SizeFormat
QK 09 14 (VN).doc29.5 kBMicrosoft WordView/Open
QK 09 14 (VN).pdf152.26 kBAdobe PDFView/Open