Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/535

Title: CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ CỦA VIỆT NAM SAU KHI GIA NHẬP TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI
Authors: TS. Phạm, Thị Thư
TS Vũ, Thị Dậu
ThS Đinh, Thị Thanh Vân
TS Tô, Kim Ngọc
ThS Lê, Thị Phương Thảo
TS Nguyễn, Thị Kim Thanh
Keywords: CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ
SAU KHI GIA NHẬP
Issue Date: 22-Apr-2011
Language: vi
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/535
Appears in Collections:Đề tài NC của cán bộ, giảng viên ĐHKT

Files in This Item:

File Description SizeFormat
QK.08.08.doc42 kBMicrosoft WordView/Open
QK.08.08.pdf162.05 kBAdobe PDFView/Open