Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/532

Title: Chính sách thương mại của Mỹ đối với Trung Quốc trong thập kỷ đầu của thế kỷ XXI
Authors: TS. Nguyễn, Thị Kim Chi
Nguyễn, Thanh Tùng
ThS. Nguyễn, Xuân Trung
Vĩnh, Bảo Ngọc
Keywords: Chính sách thương mại
Mỹ đối với Trung Quốc
Issue Date: 22-Apr-2011
Language: vi
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/532
Appears in Collections:Đề tài NC của cán bộ, giảng viên ĐHKT

Files in This Item:

File Description SizeFormat
QK.09.06.doc36.5 kBMicrosoft WordView/Open
QK.09.06.pdf121.68 kBAdobe PDFView/Open