Trao đổi - thảo luận > Tổng quan kinh tế Việt Nam năm...
 
 
 
 
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/51

Title: Tổng quan kinh tế Việt Nam năm 2009
Authors: TS. Phạm Văn Hà
Keywords: Tổng quan, kinh tế Việt Nam, 2009
Issue Date:  4
Language: vi
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/51
Appears in Collections:Trao đổi - thảo luận

Files in This Item:

File Description SizeFormat
NC-16.pdf1.51 MBAdobe PDFView/Open