Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/508

Title: Liên kết giữa trường đại học với doanh nghiệp trong đào tạo và nghiên cứu KH. Kinh nghiệm thế giới và gợi ý cho Việt Nam
Authors: TS. Trần, Anh Tài
Keywords: Liên kết giữa trường đại học với doanh nghiệp trong đào tạo và nghiên cứu KH. Kinh nghiệm thế giới và gợi ý cho Việt Nam (QK.08.05)
Issue Date: 21-Apr-2011
Series/Report no.: Mã số;QK.08.05
Language: vi
Abstract: Mã số: QK.08.05 Thời gian thực hiện: 2008 - 2010 Cơ quan chủ trì đề tài: Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Anh Tài
Description: Kết quả nghiệm thu: Tóm tắt nội dung và kết quả nghiên cứu: Trong thời đại toàn cầu hóa, khi mà áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt, thì một trong những phương thức nâng cao năng lực cạnh tranh là huy động cộng đồng doanh nghiệp tham gia vào quá trình đổi mới, hợp tác với các trường đại học trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học. Hợp tác với DN, nhà trường được hưởng lợi từ việc thương mại hóa các kết quả nghiên cứu, doanh nghiệp được lợi trong việc đào tạo nguồn nhân lực và áp dụng các phát minh sáng chế trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các trường đại học chuyển giao, quốc gia được lợi nhờ vốn tri thức công nghệ mau chóng chuyển đổi từ nền kinh tế dựa vào công nghiệp chế tạo sang nền kinh tế tri thức dựa vào sáng tạo. Việc hình thành và phát triển các mối liên kết hợp tác giữa các trường đại học với các ngành công nghiệp và các doanh nghiệp không phải là một quá trình tự thân mà xuất phát từ chiến lược đổi mới quốc gia, từ yêu cầu thực tế. Do vậy, với mong muốn làm rõ những nhận định nêu trên khi thực hiện đề tài này, chúng tôi đã đi sâu phân tích, nghiên cứu ba nội dung chính: Thứ nhất, các quan điểm chính sách về mối liên kết giữa trường đại học với các doanh nghiệp. Thứ hai, phân tích các quá trình liên kết giữa các trường đại học tại Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Singapore với các doanh nghiệp và hiệu quả hoạt động của các mối liên kết hợp tác đó. Thứ ba, thực tiễn quá trình hợp tác giữa các trường đại học của Việt Nam với các doanh nghiệp trong đào tạo và nghiên cứu, từ đó đưa ra một số kiến nghị và giải pháp trong thời gian tới.
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/508
Appears in Collections:Đề tài NC của cán bộ, giảng viên ĐHKT

Files in This Item:

File Description SizeFormat
QK.08.05 (vn).pdf47.67 kBAdobe PDFView/Open