Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/504

Title: Thị trường vốn mạo hiểm: kinh nghiệm quốc tế và những gợi ý cho Việt Nam
Authors: TS. Trần, Thị Thái Hà
Keywords: Thị trường vốn mạo hiểm: kinh nghiệm quốc tế và những gợi ý cho Việt Nam (QK.03.02)
Issue Date: 21-Apr-2011
Series/Report no.: Mã số;QK.03.02
Language: vi
Abstract: Mã số: QK.03.02 Thời gian thực hiện: 2003 - 2005 Cơ quan chủ trì: Đại học Quốc gia Hà Nội Cơ quan thực hiện: Khoa Kinh tế - ĐHQGHN (nay là Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN) Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Thị Thái Hà Kết quả đánh giá của hội đồng nghiệm thu: Tốt
Description: Tóm tắt nội dung và kết quả nghiên cứu: - Hệ thống hoá và phân tích những vấn đề lý thuyết chủ yếu về thị trường vốn mạo hiểm: Bản chất và cơ chế vận hành của thị trường vốn mạo hiểm; - Phân tích thực tiễn kinh nghiệm quốc tế trong việc xây dựng và phát triển thị trường vốn mạo hiểm tiêu biểu ở một số quốc gia và vùng lãnh thổ: Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan... làm nổi bật bức tranh chung và đặc điểm chính của thị trường vốn mạo hiểm ở các nước này; - Một số gợi ý cho sự hình thành thị trường vốn mạo hiểm ở Việt Nam. Phân tích những hạn chế, trở ngại. Đề tài đã góp phần đào tạo: 2 cử nhân Các bài công bố: 1. Vốn mạo hiểm và vai trò của chính phủ trong việc hình thành thị trường vốn mạo hiểm. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, số 10 (305) tháng 10/2003. 2. Vốn mạo hiểm - tác nhân của nền kinh tế tri thức. Kỷ yếu Hội nghị khoa học nữ Đại học Quốc gia Hà Nội lần thứ 8, trang 573-591. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003.
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/504
Appears in Collections:Đề tài NC của cán bộ, giảng viên ĐHKT

Files in This Item:

File Description SizeFormat
QK.03.02 (vn).pdf61.41 kBAdobe PDFView/Open