Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/495

Title: Kinh tế hợp tác và hợp tác xã ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp
Authors: ThS. Nguyễn, Mạnh Tuân
Keywords: Kinh tế hợp tác và hợp tác xã ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp (QK.01.01)
Issue Date: 21-Apr-2011
Series/Report no.: Mã số;QK.01.01
Language: vi
Abstract: Đề tài: Kinh tế hợp tác và hợp tác xã ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp Mã số: QK.01.01 Thời gian thực hiện: 2001 - 2003 Cơ quan chủ trì: Đại học Quốc gia Hà Nội Cơ quan thực hiện: Khoa Kinh tế Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Mạnh Tuân Kết quả đánh giá của hội đồng nghiệm thu: Tốt
Description: Tóm tắt nội dung và kết quả nghiên cứu: Bằng các phương pháp điều tra, khảo sát, phân tích, tổng hợp đã cho thấy: - Hệ thống được những vấn đề lý luận chung về kinh tế hợp tác và hợp tác xã - Làm rõ tính tất yếu khách quan hình thành kinh tế hợp tác và hợp tác xã, bản chất, vai trò, và những nguyên tắc hoạt động của hợp tác xã, những tiền đề thực hiện kinh tế hợp tác và hợp tác xã; - Đánh giá những ưu điểm và tồn tại của kinh tế hợp tác và hợp tác xã đồng thời đưa ra các quan điểm cùng giải pháp cơ bản để phát triển kinh tế hợp tác và hợp tác xã ở Việt Nam đến năm 2010.
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/495
Appears in Collections:Đề tài NC của cán bộ, giảng viên ĐHKT

Files in This Item:

File Description SizeFormat
QK.01.01 (vn).pdf44.32 kBAdobe PDFView/Open