Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/491

Title: Quá trình đổi mới chính sách quản lý ngành chè Việt Nam
Authors: TS.Trần, Đức Vui
Keywords: Quá trình đổi mới chính sách quản lý ngành chè Việt Nam (QK.08.06)
Issue Date: 21-Apr-2011
Series/Report no.: Mã số;QK.08.06
Language: vi
Abstract: Mã số: QK.08.06 Chủ nhiệm đề tài: TS.Trần Đức Vui Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN Cơ quan và cá nhân phối hợp: Viện Nghiên cứu, Bộ Thương mại Thời gian thực hiện: 6/2008 - 6/2010
Description: Kết quả nghiên cứu: Đề tài đã hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn về quá trình đổi mới chính sách kinh tế nói chung và chính sách quản lý ngành chè nói riêng trong thời gian qua, nhất là trong giai đoạn thực hiện đường lối đổi mới toàn diện nền kinh tế của Đảng và Nhà nước. Trên cơ sở phân tích những đặc trưng cơ bản của ngành, xu hướng phát triển của sản xuất và tiêu thụ chè trong nước và thế giới, luận án khẳng định vị trí và tầm quan trọng của ngành chè trong nền kinh tế và sự cần thiết phải tiếp tục đổi mới chính sách quản lý ngành chè. Để góp phần thúc đẩy quá trình đổi mới chính sách quản lý ngành sản xuất và kinh doanh chè, đề tài đã nêu ra một số quan điểm giải pháp để phát triển ngành chè trong tương lai.
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/491
Appears in Collections:Đề tài NC của cán bộ, giảng viên ĐHKT

Files in This Item:

File Description SizeFormat
QK.08.06 (vn).pdf45.08 kBAdobe PDFView/Open