Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/489

Title: Phương pháp lượng giá thiệt hại tài nguyên và hệ sinh thái biển do sự cố dầu tràn: Lý thuyết, kinh nghiệm quốc tế và một số phương pháp phù hợp áp dụng cho Việt Nam
Authors: TS. Bùi, Đại Dũng
Keywords: Phương pháp lượng giá thiệt hại tài nguyên và hệ sinh thái biển do sự cố dầu tràn: Lý thuyết, kinh nghiệm quốc tế và một số phương pháp phù hợp áp dụng cho Việt Nam (QK.08.11)
Issue Date: 21-Apr-2011
Series/Report no.: Mã số;QK.08.11
Language: vi
Abstract: Mã số: QK.08.11 Chủ nhiệm đề tài: TS. Bùi Đại Dũng Thời gian thực hiện: Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN
Description: Nội dung và kết quả nghiên cứu: Chương 1: Cơ sở lý luận về lượng giá thiệt hại kinh tế đối với tài nguyên và hệ sinh thái biển do sự cố tràn dầu Chương này đưa ra các cơ sở khoa học, lý luận về giá trị tài nguyên và hệ sinh thái biển, các kỹ thuật để đánh giá giá trị tài nguyên và hệ sinh thái, tác hại của dầu tràn, phân tích những yếu tố căn bản có ảnh hưởng tới mức độ thiệt hại kinh tế của sự cố tràn dầu trong những điều kiện cụ thể. Chương 2: Các phương pháp lượng giá phổ biến và điều kiện áp dụng cho Việt Nam Chương này giới thiệu và phân tích các phương pháp lượng giá đang được áp dụng phổ biến trên thế giới; mô tả quy trình và cách thức thực hiện và phân tích các ưu, nhược điểm của mỗi phương pháp. Trên cơ sở các phân tích trên, đề tài đánh giá khả năng áp dụng từng phương pháp vào hoạt động lượng giá thiệt hại tài nguyên và hệ sinh thái biển trong các điều kiện kinh tế, xã hội và kỹ thuật hiện nay tại Việt Nam. Chương 3: Kinh nghiệm quốc tế trong việc sử dụng các phương pháp để lượng giá thiệt hại tài nguyên và hệ sinh thái biển do sự cố tràn dầu Chương 3 tập trung nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về lượng giá thiệt hại tài nguyên và hệ sinh thái biển do sự cố tràn dầu, bao gồm các công trình của Watts, MJ và Bohle, H.G(1993); Blaikie (1994); Adams, R.H (1995),...nghiên cứu về các biện pháp lượng giá được áp dụng tại một số quốc gia chịu tác động lớn của các sự cố tràn dầu như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hoa Kỳ, Nhật Bản... các nghiên cứu này cũng đề cập những khó khăn và thuận lợi khi áp dụng các phương pháp này tại mỗi quốc gia. Chương 3 dành một phần quan trọng đề cập đến kinh nghiệm xây dựng mô hình lượng giá nhanh nhằm dự báo tổn thất do sự cố tràn dầu của Mỹ phục vụ mục tiêu quản lý Nhà nước về môi trường và ra quyết định bồi thường thiệt hại.
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/489
Appears in Collections:Đề tài NC của cán bộ, giảng viên ĐHKT

Files in This Item:

File Description SizeFormat
QK.08.11 (vn).pdf75.18 kBAdobe PDFView/Open