Bài báo, công trình khoa học > Đề tài NC của cán bộ, giảng vi... > Một số vấn đề về tỷ giá hối đo...
 
 
 
 
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/486

Title: Một số vấn đề về tỷ giá hối đoái ở Việt Nam từ năm 1996 đến nay
Authors: ThS. Nguyễn, Ngọc Thanh
Keywords: Một số vấn đề về tỷ giá hối đoái ở Việt Nam từ năm 1996 đến nay (QK.01.07)
Issue Date: 21-Apr-2011
Series/Report no.: Mã số;QK.01.07
Language: vi
Abstract: Mã số: QK.01.07 Thời gian thực hiện: 2001 - 2003 Cơ quan chủ trì: Đại học Quốc gia Hà Nội Cơ quan thực hiện: Khoa Kinh tế - ĐHQGHN (nay là Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN) Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Ngọc Thanh Tham gia thực hiện: ThS. Phạm Văn Chiến Kết quả đánh giá của hội đồng nghiệm thu: Tốt
Description: Tóm tắt nội dung và kết quả nghiên cứu: - Khái quát một số vấn đề lý luận chung về tỷ giá hối đoái và tác động của nó tới xuất nhập khẩu và lựa chọn mô hình lý thuyết phù hợp. - Đưa ra các kết quả nghiên cứu tin cậy và phù hợp với xu hướng vận động của thực tế. - Đề xuất một số khuyến nghị về lựa chọn chế độ tỷ giá, điều hành chính sách tỷ giá nói chung và chính sách đối với xuất nhập khẩu nói riêng.
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/486
Appears in Collections:Đề tài NC của cán bộ, giảng viên ĐHKT

Files in This Item:

File Description SizeFormat
QK.01.07 (vn).pdf43.86 kBAdobe PDFView/Open