Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/472

Title: Vai trò của Chính phủ đối với thị trường tài chính - Lý thuyết và thực tiễn của Việt Nam
Authors: PGS.TS Trịnh, Thị Hoa Mai
Keywords: Vai trò của Chính phủ đối với thị trường tài chính - Lý thuyết và thực tiễn của Việt Nam (QK.04.01)
Issue Date: 21-Apr-2011
Series/Report no.: Mã số;QK.04.01
Language: vi
Abstract: Mã số: QK.04.01 Thời gian thực hiện: 2004 - 2006 Cơ quan chủ trì: Đại học Quốc gia Hà Nội Cơ quan thực hiện: Khoa Kinh tế - ĐHQGHN (nay là Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN) Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Trịnh Thị Hoa Mai Kết quả đánh giá của hội đồng nghiệm thu: Tốt
Description: Tóm tắt nội dung và kết quả nghiên cứu: - Hệ thống và làm rõ một số vấn đề có tính chất lý luận về hoạt động của thị trường tài chính và vai trò của chính phủ đối với thị trường tài chính; - Phân tích làm rõ thực tiễn vai trò điều tiết của chính phủ đối với thị trường tiền tệ, thị trường ngoại hối và thị trường chứng khoán ở Việt Nam; - Nêu ra các cơ hội và thách thức trong phát triển thị trường tài chính Việt Nam, đó là việc mở rộng thị trường, nguồn vốn, công nghệ, và các thiết chế thị trường.
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/472
Appears in Collections:Đề tài NC của cán bộ, giảng viên ĐHKT

Files in This Item:

File Description SizeFormat
QK.04.01 (vn).pdf43.99 kBAdobe PDFView/Open