Trao đổi - thảo luận > Ảnh hưởng của chính sách hỗ tr...
 
 
 
 
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/46

Title: Ảnh hưởng của chính sách hỗ trợ lãi suất đối với hoạt động của các doanh nghiệp
Authors: Đinh Tuấn Minh
Keywords: Ảnh hưởng, chính sách, hỗ trợ, lãi suất, hoạt động, doanh nghiệp
Issue Date: 2011
Language: vi
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/46
Appears in Collections:Trao đổi - thảo luận

Files in This Item:

File Description SizeFormat
NC-20.pdf878.53 kBAdobe PDFView/Open