Trao đổi - thảo luận > Trình độ tổng hợp hoá và mối q...
 
 
 
 
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/41

Title: Trình độ tổng hợp hoá và mối quan hệ với tăng trưởng ngành cơ khí TP.HCM: Giai đoạn từ năm 2004 đến năm 2008
Authors: ThS. Cao Ngọc Thành
Keywords: Trình độ tổng hợp hoá và mối quan hệ với tăng trưởng ngành cơ khí TP.HCM: Giai đoạn từ năm 2004 đến năm 2008
Issue Date:  4
Language: vi
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/41
Appears in Collections:Trao đổi - thảo luận

Files in This Item:

File Description SizeFormat
NC-07.pdf275.05 kBAdobe PDFView/Open